Søknader

Velg det skjemaet du trenger for å komme i kontakt med oss, melde deg opp til prøvene vi tilbyr eller søke om skoleplass.

Kontaktskjema

Dette skjemaet kan du bruke for å komme i kontakt med oss.

Gå til skjema
 

Søknad om skoleplass

Her kan du søke videregående opplæring:

1. Søk VIGO for å få avklart skoleretten din og søk yrkesfag Karrieresenteret.

2. Søk VVO  for å få et tilbud i Vennesla på studiespesialiserende fag, med god oppfølging og veiledning. NB! Skolepenger

Her kan du søke om grunnskoleopplæring:

Gå til skjema

Her kan du søke norskkurs og norsk opplæring for innvandrere:

Gå til skjema

Her kan  du melde deg opp til samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven

Gå til skjema

Her  kan du melde deg opp til norskprøven

Gå til skjema