Oppmelding til norskprøve

Her kan du melde deg opp til norskprøve.

Oppmelding til norskprøve

Takk for din påmelding!

Takk for din påmelding til norskprøve.

Når du melder deg opp til prøve, må du registrere fødselsnummer eller DUF-nummer. I tillegg må du registrere navn, fødselsdato og adresse. Disse opplysningene trenger Kompetanse Norge til administrative formål og for å sikre identifikasjon av deg når du skal ta prøven. For søknad om varig/permanent opphold, velg samfunnskunnskapsprøven. Prøven kan gjennomføres på selvvalgt språk og kandidaten må bestå. For søknad om statsborgerskap, velg statsborgerprøven. Prøven er på norsk og kandidaten må bestå. Oppmelding til samfunnskunnskapsprøven videresendes til kontaktlærer etter at oppmeldingsfristen er gått ut. Prøvedeltaker må innhente kontaktlærers anbefaling før prøven avlegges. Det er gratis å ta prøven første gang. Tar du prøven på nytt som privatist, koster det Pris for prøven:
 * Skriftlig: Kr. 1200.- (les/lytt/skriv)
 * Muntlig: Kr. 1500.-
 * Delprøve: Kr. 500. per delprøve  
 Beløpet betales kontant eller med kort ved henvendelse til administrasjonen.

Vis skjema igjen

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)
* Obligatorisk felt