Oppmelding til Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven

Vennesla voksenopplæringssenter

Her søker du oppmelding til samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven.

Oppmelding til Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven

Din påmelding er sendt!

Vi bekrefter nå at du har nå meldt deg på samfunnskunnskapsprøven og/eller statsborgerprøven.

Med vennlig hilsen Venneslavoksenopplæringssenter

Her kommer litt informasjon:

Når du melder deg opp til prøve, må du registrere fødselsnummer eller DUF-nummer. I tillegg må du registrere navn, fødselsdato og adresse. Disse opplysningene trenger Kompetanse Norge til administrative formål og for å sikre identifikasjon av deg når du skal ta prøven. For søknad om varig/permanent opphold, velg samfunnskunnskapsprøven. Prøven kan gjennomføres på selvvalgt språk og kandidaten må bestå. For søknad om statsborgerskap, velg statsborgerprøven. Prøven er på norsk og kandidaten må bestå. Oppmelding til samfunnskunnskapsprøven videresendes til kontaktlærer etter at oppmeldingsfristen er gått ut. Prøvedeltaker må innhente kontaktlærers anbefaling før prøven avlegges. Det er gratis å ta prøven første gang. Tar du prøven på nytt som privatist, koster det kr 800,- Beløpet betales med kort eller vipps ved henvendelse til administrasjonen.

Vis skjema igjen

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)
* Obligatorisk felt