Inntak norskopplæring

Inntaksregler og hvordan du kan søke

For å få norskopplæring kan du lese mer om hvilke rettigheter du har på IMDI.NO

Læreplaner kan du lese om her.

Søk tjenesten her:

Gå til skjema