Tilbud om gratis norskopplæring A2/B1- nivå

VVO kan nå tilby 80-100 timer gratis norskopplæring nå fra 8. april og et nytt kurs fra 19.august.

HVEM KAN SØKE

 • Alle som ikke har rett på gratis norskopplæring
 • For flyktninger, arbeidsinnvandrere og andre som har flyttet til Norge
 • For de som har brukt opp rett til norskopplæring eller aldri har fått norskopplæring
 • For deg som er i jobb og trenger å bli bedre i norsk
 • For deg som ønsker å få jobb, men som må bli bedre i norsk først
 • For alle som ønsker å bli flinkere i norsk og nå et B1-nivå

 

HVA KAN VI TILBY

 • Norskopplæring A2/B1- nivå
 • Gratis norskprøve muntlig eller skriftlig;  A2/B1 eller B1/B2
 • Gratis opplæring
 • Gratis lån av bøker
 • Tilgang til ulike nettsider og norskprogram

 

ULIKE ALTERNATIV FOR OPPLÆRING

 • 3 timer undervisning på kveldstid (fra april)
 • 6 timer undervisning 1 dag i uka (fra august)

NB! Gratis norskprøve forutsetter stabilt fremmøte!

For deg som er i jobb

Snakk med arbeidsgiver og andre der du jobber. Er dere flere som kan gå sammen i ei gruppe? Da kan dere få opplæring tilpasset det dere trenger på den arbeidsplassen.

Søknadsfrist 5. april for kveldskurs.

Søknadsfrist 1.juni for høsten 2024

SØK HER