Dagkurs

Skolen tilbyr norskkurs på dagtid på ulike nivå - A1, A2 og B1. Tilbud om B1/B2 forutsetter nok antall søkere.  Hvert nivå har en avsluttende norskprøve. A1 avsluttes med norskprøve 1 (teststed: Vennesla), A2 med Norskprøve 2 (teststed: Vennesla), B1 med norskprøve 3 (teststed: Vennesla).

Norskprøvene måler muntlig og skriftlige ferdigheter. De skriftlige ferdighetene inkluderer også lytteforståelse og leseforståelse.

Søk tjenesten

Gå til skjema her