Norsk for innvandrere

For deg som er ny i Norge, eller bare trenger litt mer...

Informasjon om norskopplæring

Personer mellom 16 og 55 år med oppholdstillatelse i Norge etter 1. september 2005, har rett og plikt til å gjennomføre 600 timer norsk og samfunnskunskap. Retten til gratis norskopplæring varer i 5 år fra oppholdstillatelsen ble innvilget.

Personer som etter 1. januar 2012 har fått sin første oppholdstillatelse som gir dem rett og plikt eller bare rett til opplæring: 550 timer i norsk og 50 timer i samfunnskunnskap. Ved behov kan de få inntil 3 000 timer opplæring.

Personer som kommer fra land innbefattet av Schengen-avtalen har ikke rett til gratis norskopplæring, men søker og deltar på kurs på samme måte som øvrige deltakere. Prisen på norskkurs vil være avhengig av kursets omfang.

Du kan lese mer om regelverket for norskopplæring på nettsiden til IMDI her


Søk tjenesten her 
________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 36
 

Ny lov om integrering