Norsk for innvandrere

For deg som er ny i Norge, eller bare trenger litt mer...

Informasjon om norskopplæring

Personer mellom 16 og 55 år med oppholdstillatelse i Norge etter 1. september 2005, har rett og plikt til å gjennomføre 600 timer norsk og samfunnskunskap. Retten til gratis norskopplæring varer i 5 år fra oppholdstillatelsen ble innvilget.

Personer som etter 1. januar 2012 har fått sin første oppholdstillatelse som gir dem rett og plikt eller bare rett til opplæring: 550 timer i norsk og 50 timer i samfunnskunnskap. Ved behov kan de få inntil 3 000 timer opplæring.

Personer som kommer fra land innbefattet av Schengen-avtalen har ikke rett til gratis norskopplæring, men søker og deltar på kurs på samme måte som øvrige deltakere. 

PRIS:

Høst: 7000,-

Vår: 8000,-

Du kan lese mer om regelverket for norskopplæring på nettsiden til IMDI her


Søk tjenesten her 
________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 36
 

Ny lov om integrering