KARRIERE VEST-AGDER

Har du behov for karriereveiledning? Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, din kompetanse og mulighetene på arbeidsmarkedet, kan vi være din støttespiller og veileder.

Sammen kan vi finne fram til gode yrkes – og utdanningsvalg for deg.

Karriere Kristiansand, Tordenskjoldsgate 65 4605 Kristiansand. Du kan enten stikke innom eller ringe 38 70 51 49  for å bestille deg en time hos veileder. Åpningstider 09.00 -15.00

Veiledningen er gratis, og tilbys alle voksne og ungdom som ikke er i skole.