Jobbsjansen

Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram på fulltid for hjemmeværende innvandrerkvinner mellom 18 og 55 år som er uten fast tilknytning til arbeidsmarked eller utdanning.

Formålet er å få en varig tilknytning til arbeidslivet og bli økonomisk selvhjulpne.

Jobbsjansen er et samarbeid mellom Vennesla voksenopplæringssenter og NAV: Prosjektet er støttet av IMDI.

Hvem kan delta?

* Hjemmeværende innvandrerkvinner i aldersgruppen 18-55 som:

  • har behov og lyst til å delta i et fulltidsprogram som skal føre til jobb eller utdanning
  • ble ferdig med introduksjonsprogrammet for minst 2 år siden
  • aldri har gått på introduksjonsprogrammet
  • ikke er arbeidsufør

Hva er målet?

* Øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet

Innhold:

  • Individuelt tilpassede programmer
  • Yrkesrettet utdanning
  • Arbeidspraksis
  • Sosialt nettverk

Kursstønad 1G. Stønaden er skattepliktig

Hvordan kan du bli med i jobbsjansen?

Personlig henvendelse til prosjektet "jobbsjansen" eller Vennesla Voksenopplæringssenter.

Jobbsjansen tar inn deltakere hele året.

KONTAKTINFORMASON:

Jobbsjansen
Anette Taraldsen
Prosjektleder
Mobiltelefon: 952 07 922

E-post: [email protected]

________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 33


[email protected]