privatist-eksamen

Informasjon om privatisteksamen

Privatistportalen er åpen for oppmelding fra 15.januar til og med 1.februar (kl.23.55). I denne perioden kan privatister melde seg opp til eksamen og søke om tilrettelegging i portalen. Det er ikke mulig å melde seg opp eller søke tilrettelegginger etter fristens utløp.

 

Her kan du søke privatist eksamen:

www.agderfk.no/privatist

PS; Husk at du selv må sjekke utdanninger du har tenkt å søke på universitetet- trenger du noe mer enn generell studiekompetanse?

OM FREMMEDSPRÅKS EKSAMEN

Skal du ta eksamen i andre språk - da må du melde deg opp som privatist! Du må ha både skriftlig og muntlig eksamen. Du vil få beskjed fra eksamenskontoret når eksamenene vil avvikles. Skriftlig kan du ta lokalt, men muntlig eksamen blir stort sett avholdt i Oslo. Dersom språkeksamen kolliderer med annen eksamen, må eleveksamen ved VVO prioriteres.

Her kan du se eksempel oppgave på en fremmedspråks eksamen (du må ha nivå 2). Trenger du passord for å laste ned prøven - spør din klassekontakt. Eksempeloppgaver i fremmedspråk nivå I og II – fellesfag (udir.no)

Meld deg opp som privatist