e6ce2ed0-d360-4428-ad71-8d25b59aeb62.

Til informasjon

Alle spørsmål som gjelder skoleplass på videregående må henvende seg til karrieresenteret i Kristiansand, VVO har kun inntak av privatister.
Skolens administrasjon har ferie fram til 9. august.
Ellers ønsker vi alle elever og deltakere velkommen til skolestart torsdag 19. august kl.08.30!