apen-dag

Åpen dag for deg som skal velge videregående skole

De videregående skolene inviterer til åpen skole for å vise fram skolen og hvilke programområder du kan velge. Arrangementene på de ulike skolene fordeler seg utover ukene 43-45. Les på den enkelte skole for mer informasjon om tid og sted.

Agderfk