1uia

Aktuell informasjon fra UIA

Aktuell! Universitetet i Agder inviterer til informasjonsdag om høyere utdanning for søkere med norsk som andrespråk. Den vil finne sted på campus i Kristiansand 17. 01.2023, kl. 12:00 - ca. 14.30.

Informasjonen vil være relevant for deg som er klar for å søke opptak innen rimelig tid. Det vil bla. være fokus på studietilbud på UiA, frister og dokumentasjon ved søknad, og hvordan det er å være student med norsk som andrespråk på UiA. All informasjon vil være på norsk, og målgruppen vil være deg som er på vei til B2. 

For mer informasjon og påmelding se denne lenken: https://uia.pameldingssystem.no/informasjonsdag-om-hoyere-utdanning-for-sokere-med-norsk-som-andresprak#/home