7285beea-d7bf-4894-80f8-11319b4c4103.

Velkommen til skolestart

torsdag 19. august kl. 08.30.
Alle møter i kantina i Sentrumsveien 34.

VI GLEDER OSS TIL Å MØTE DERE ALLE!

PROGRAM:

- VELKOMMEN
- Musikk og sang ved: Harald Eikeland, Tonje Levernes Solberg og Børre S. Møinichen. 
- Informasjon om skolen/Presentasjon av lærerne
- Opprop av klassene
- Samling i klasserommet med lære