vvo

Velkommen til et nytt skoleår!

Skolestart mandag 17. august kl. 08.30. Møt på VVO2, Sentrumsveien 34. Skolen er åpen fra kl. 08.00. Alle må registrere navn ved inngangen. Vent utenfor.
De som ikke kan møte må ringe skolen, hvis de vil beholde skoleplassen. Hvis du er syk, skal du ikke møte. Ring: 38137333. VELKOMMEN!
Mer info kan komme før skolestart, så følg med her.
Hilsen alle oss på VVO!