1vvo

Tilbud om gratis norskopplæring

VVO kan nå tilby 80 - 100 timer gratis norskopplæring fra august.

HVEM KAN SØKE

 • Alle som ikke har rett på gratis norskopplæring
 • For flyktninger, arbeidsinnvandrere og andre som har flyttet til Norge
 • For de som har brukt opp rett til norskopplæring eller aldri har fått norskopplæring
 • For deg som er i jobb og trenger å bli bedre i norsk
 • For deg som ønsker å få jobb, men som må bli bedre i norsk først
 • For alle som ønsker å bli flinkere i norsk og nå et B1-nivå

 

HVA KAN VI TILBY

 • Norskopplæring A2/B1- nivå
 • Gratis norskprøve A2/B1 eller B1/B2
 • Gratis opplæring
 • Gratis lån av bøker
 • Tilgang til ulike nettsider og norskprogram

 

For deg som er i jobb

Snakk med arbeidsgiver og andre der du jobber. Er dere flere som kan gå sammen i ei gruppe? Da kan dere få opplæring tilpasset det dere trenger på den arbeidsplassen.

 

PÅMELDINGSFRIST 19. juni

SØK HER