VGY - fellesfag for yrkesfag

Tjenestens målgruppe 

Personer med yrkesfaglig studieretning som trenger ett eller flere fellesfag for å kunne bli lærlinger.

* Vennesla voksenopplæringssenter har det faglige ansvaret for fellesfagene i samarbeid med Kvadraturen videregående skole.

Tjenesten omfatter 

Vennesla voksenopplæringssenter tilbyr undervisning, med avsluttende eksamen i følgende fag: Norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.
Varighet: 1-2 år

Hva kreves for å motta tjenesten

Kursavgift: 

Søknadssfrist ved skolestart i august, men opptak blir gjort fortløpende ved ledig plass.
 

Hvordan søke tjenesten 

Last ned søknadskjema her.
Ved spørsmål, eller hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan du kontakte rektor Frøydis Solberg. Tlf. 38 13 73 36.

________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 33