Studieforberedende

Fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Generell studiekompetanse (GENS) er det faglige grunnlaget man må ha for å kunne søke på høyskoler og universitet. Den generelle studiekompetansen er ikke noen garanti for at man kommer inn, man må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som settes.

Studieforberedende fag ved VVO:

Norsk skriftlig – hovedmål og sidemål

Norsk muntlig 

Historie

Naturfag

Matematikk 1P

Matematikk 2P

Matematikk 2PY

Engelsk

Samfunnsfag

 

Les mer om fagene i læreplanene

Søknad sendes Karriere Agder Kristiansand
________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 33

eller bruk

/kontaktskjema

 

Søk i VIGO