Studieforberedende

Fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Generell studiekompetanse (GENS) er det faglige grunnlaget man må ha for å kunne søke på høyskoler og universitet. Den generelle studiekompetansen er ikke noen garanti for at man kommer inn, man må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som settes.

Undervisning Varighet Inntak Vurdering
Inntil 5 dager i uka 1-2 år Fortløpende Privatisteksamen

Tjenestens målgruppe

Tjenesten er i første rekke rettet mot personer som:
- trenger ett eller flere fag for å få generell studiekompetanse
- ønsker å forbedre karakterer fra tildligere gjennomført videregående skole

Studieforberedende fag som tilbys:

Norsk skriftlig – hovedmål

Norsk skriftlig – sidemål

Norsk muntlig – litteratur- og språkhistorie; og fordypningsemne

Historie

Naturfag

Matematikk 1P

Matematikk 2P

Matematikk 2PY

Engelsk

Samfunnsfag

 

Les mer om fagene i læreplanene
 

Hva kreves for å motta tjenesten

Kursavgift

Søknadssfrist ved skolestart i august, men opptak blir gjort fortløpende ved ledig plass.


Har du voksenrett?

Dersom du ikke har fullført videregående skole tidligere, bør du ta kontakt med Karriere Agder Kristiansand for å avklare om du har noen rettigheter til gratis utdanning. Søknad til Karrieresenteret sendes gjennom vigo.no.
________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 33

 

Søk tjenesten her