Studieforberedende

Fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Generell studiekompetanse (GENS) er det faglige grunnlaget man må ha for å kunne søke på høyskoler og universitet. Den generelle studiekompetansen er ikke noen garanti for at man kommer inn, man må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som settes.

Undervisning Varighet Inntak Vurdering
5 dager i uka 1-2 år Fortløpende Standpunktkarakterer

Tjenestens målgruppe

Tjenesten er i første rekke rettet mot personer som:
- trenger ett eller flere fag for å få generell studiekompetanse
- ønsker å forbedre karakterer fra tildligere gjennomført videregående skole

Studieforberedende fag som tilbys:

Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie.

Les mer om fagene i læreplanene
 

Hva kreves for å motta tjenesten

Kursavgift

Søknadssfrist ved skolestart i august, men opptak blir gjort fortløpende ved ledig plass.

 

 

Hvordan søke tjenesten 

Søk her.
 

________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 33