Helsefagarbeider

Tjenestens målgruppe

Personer som ønsker fagbrev som helsefagarbeider

Formål med tjenesten

Veilede og tilrettelegge for at den enkelte skal nå sitt mål

Tjenesten omfatter

Vennesla voksenopplæringssenter tilbyr undervisning: 2 dager skole,  2 dager praksis og en lesedag

Kvadraturen videregående står for det faglige og følger også opp med veiledning og praksisplass.
I undervisningen inngår følgende programfag:

  1. 197 Helsefremmende arbdeid
  2. 140 Kommunikasjon og samhandling
  3. 140 Yrkesutøvelse
  4. Prosjekt til fordypning
  • Det gis mulighet for å ta fellesfagene
  • Standpunktkarakterer for Vg 1 og Vg 2

 

Varighet:

2 år

Hva kreves for å motta tjenesten

Kursavgift

Søknadssfrist ved skolestart i august, men opptak blir gjort fortløpende ved ledig plass.

Ved spørsmål, eller hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan du kontakte rektor Jan Gerhard Stømne. Tlf. 38 13 73 33.

Søk her