Helsefagarbeider

Tjenestens målgruppe

Personer som ønsker fagbrev som helsefagarbeider

Formål med tjenesten

Veilede og tilrettelegge for at den enkelte skal nå sitt mål

Tjenesten omfatter

Per i dag må tjenesten søkes via vigo.no

Om det blir kurs må avklares og avtales gjennom Karrieresenteret.

Dersom det blir kurs hos oss:


 Programfag:

  1. 197 Helsefremmende arbdeid
  2. 140 Kommunikasjon og samhandling
  3. 140 Yrkesutøvelse
  4. Prosjekt til fordypning
  • Det gis mulighet for å ta fellesfagene
  • Standpunktkarakterer for Vg 1 og Vg 2

 

Varighet:

2 år

Hva kreves for å motta tjenesten

Kursavgift eller avklart voksenrett.

Ved spørsmåll eller hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan du kontakte rektor Frøydis Solberg. Tlf. 38 13 73 33.

Søk her