Helsefagarbeider

Tjenestens målgruppe

Personer som ønsker fagbrev som helsefagarbeider

Formål med tjenesten

Veilede og tilrettelegge for at den enkelte skal nå sitt mål

Tjenesten omfatter

Vennesla voksenopplæringssenter tilbyr undervisning: 2 dager skole,  2 dager praksis og en lesedag

Kvadraturen videregående står for det faglige og følger også opp med veiledning og praksisplass.
I undervisningen inngår følgende programfag:

  1. 197 Helsefremmende arbdeid
  2. 140 Kommunikasjon og samhandling
  3. 140 Yrkesutøvelse
  4. Prosjekt til fordypning
  • Det gis mulighet for å ta fellesfagene
  • Standpunktkarakterer for Vg 1 og Vg 2

 

Varighet:

2 år

Hva kreves for å motta tjenesten

Kursavgift

Søknadssfrist ved skolestart i august, men opptak blir gjort fortløpende ved ledig plass.

SØK HER

Ved spørsmål, eller hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan du kontakte rektor Frøydis Solberg. Tlf. 38 13 73 33.

Søk her