Barne- og ungdomsarbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg1 og Vg2

Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og prosjekt til fordypning.

Undervisning Varighet Inntak Vurdering
2 dager i uka 1,5 år Fortløpende Standpunktkarakter

For personer som ønsker fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Kuset må søkes om via VIGO.

Gernell informasjon

Med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, skoler, skolefritidsordning, klubber eller kommunale etater. Av personlige egenskaper er det viktig å kunne omsette teoretisk kunnskap i praksis. Videre må du være god til å komme i kontakt med mennesker, være samarbeidsvillig, inneha samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

Arbeidsoppgaver

En barne- og ungdomsarbeider har som primæroppgave å tilrettelegge og velge hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 - 18 år. Av sentrale arbeidsområder finner vi:

  • - planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
  • - tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
  • - anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
  • - kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
  • - samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • - grensesetting, konfliktløsing og være en tydelig voksenmodell

Formelle krav

For å kunne praktisere faget kreves det fremvisning av politiattest som viser at du hverken er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

Kompetansmål

Faget har 4 hovedområder/programfag:

  1. Helesefremmende arbeid
  2. Kommunikasjon og samhandling
  3. Yrkesutøvelse
  4. Prosjekt til fordypning

http://www.udir.no/grep/Lareplan/?laereplanid=641081&visning=5________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 33
 

Søk i VIGO