soppel

Søppelrydding

Vi har lært om økosystem og nedbrytere i naturfag, og da passet det perfekt med litt søppelplukking i sentrum