Grunnskole for voksne

Grunnskole for voksne

Tjenestens målgruppe
Personer som ønsker fag på grunnskolenivå.

Formål med tjenesten
Legge grunnlag for videre utdanning.

Tjenesten omfatter
Vennesla voksenopplæringssenter tilbyr deltids- eller fulltidsundervisning med mulighet for avsluttende eksamen i følgende fag: Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. 

Skoledagen er fra 8:30 til 14:00 hver dag. 
Vi følger den lokale skoleruten.


Hva kreves for å motta tjenesten
Fra 1. august 2002 har alle over opplæringspliktig alder (16 år) rett til gratis grunnskoleopplæring. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere.

Opplæringslova § 4A-1. 

Søknadssfrist ved skolestart i august, men opptak blir gjort fortløpende ved ledig plass.

Hvordan søke tjenesten
Søk her

 

Ved spørsmål, eller hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan du kontakte rektor Jan Gerhard Stømne. Tlf. 38 13 73 33.
________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 8
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 33
[email protected]