1a5c723e-1c5d-4feb-be9f-a589e75388b4.

Ny inntaksordning i Agder fylkeskommune

Alle voksne over 25 år må nå søke og avklare voksenrett hos Karrieresenteret gjennom søkeportalen VIGO.NO

Ny inntaksordning i Agder fylkeskommune. Alle voksne over 25 må avklare/søke voksenrett gjennom Karriersentet før de henvender seg til oss.

Dersom du ønsker videregående utdanning, søk snarest og innen 1. mars på  VIGO.NO

Velg søknad for voksne/realkompetanse.