d78b716d-dd99-46cf-a6bc-df18e3fe9f77.

Nye regler testing

I morgen ev. fredag er det ny test på skolen. Vi skal ha massetesting to ganger neste uke også. Se nye regler nedenfor om annen testing, gjeldende fra i dag.

Husstandsmedlemmer og like nære nærkontakter:

  • Du trenger ikke karantene hvis du følger dette testregimet:
  • Testing hver dag i fem døgn
  • Hvis du ikke kan holde avstand til den smittede som er isolert, må du teste deg i 11 døgn. (seks døgn i den smittedes isolasjonsperiode og fem døgn etterpå) Dette gjelder også barn.
  • Hvis du ikke følger testregimet, må du være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.
  • Disse reglene er påbud gjennom forskrift.
  • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.

Øvrige nærkontakter:

  • Trenger heller ikke karantene. Her anbefales du å teste deg på dag tre og dag fem.
Les mer på Vennesla kommune