3c4c548f-48e7-49ed-9f2f-ef09ab8244b3.

Informasjon fra Karriere Agder -Kristiansand

Informasjon til voksne søkere til videregående opplæring høsten 2021

Denne våren vil søkere ikke bli innkalt til fysiske infomøter på grunn av Covid-19. Vi kontakter dere på e-post eller telefon når det er nødvendig. 
Først vurderer vil søknader vi har mottatt før 1. mars. I disse dager er det mange som er blitt bedt om å sende dokumentasjon til oss. Legg merke til fristen for å svare. Søknader avbrytes dersom vi ikke får svar innen fristen. 
Søknader mottatt etter 1. mars, behandles noe senere i vår. 
Fra begynnelsen av juli og fram til skolestart, vil tilbud sendes ut. Her vil det også være svarfrist. Tilbudet gjelder ikke etter svarfrist. 
Det er ca 700 søkere til videregående opplæring for voksne ved Karriere Agder Kristiansand. Vi jobber hardt for å kunne gi flest mulig et godt tilbud. 
Tilbud vil kunne bli gitt i Vennesla, Mandal, Lillesand og Kristiansand. Det vil ikke være mulig å velge sted.
I slutten av mai må vi dessverre redusere muligheten for karriereveiledning før sommerferien på grunn av arbeidet med inntaket til opplæring. Det vil også kunne ta noe lengre tid for å få svar på kontaktskjemaet.
Vi kommer tilbake med mer informasjon. Vær forsiktig og pass godt på hverandre 🙂

SØKNAD TIL VIGO