a58acf11-ca4f-40e6-b183-d4eff6913f84

Informasjon fra Venneslaskolen

Informasjon fra Venneslaskolen vedrørende Koronavirus.
Vi vil henvise dere til kommunens hjemmeside som jevnlig blir oppdatert med fortløpende med informasjon og retningslinjer. Vi bruker denne kanalen, da våre hjemmesider er under oppussing.

Informasjon fra Venneslaskolen vedrørende Koronavirus.

Vi vil henvise dere til kommunens hjemmeside som jevnlig blir oppdatert med fortløpende med informasjon og retningslinjer. Vi bruker denne kanalen, da våre hjemmesider er under oppussing. Her vil kommuneoverlegen sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsenorge, legge ut siste nytt. Ved viktig informasjon som berører ditt barns skole, vil du som foresatte informeres.