e2202c4a-e9c0-4fb1-bafd-6f430274d110.

Informasjon fra lånekassen

Nå kan elever og studenter søke om strømstipend

På grunn av høye strømpriser i vinter er det vedtatt at elever/studenter som er 18 år eller eldre kan få utbetalt et strømstipend på 3000 kroner. 

Strømstipendet gjelder både elever/studenter i Norge og i utlandet som har betalt for strøm i vårsemesteret 2022. De må søke for å få stipendet, og det blir kun utbetalt en gang. De som har rett til å søke om strømstipendet har nå mottatt en e-post fra Lånekassen med informasjon, fristen for å søke om strømstipend er 15. juni 2022. Elevene/studentene søker om strømstipendet via Dine sider. 

Hvor mye strømregningene har økt har ingen betydning, og det er heller ikke et krav at elevene/studentene må ha betalt strøm for hele perioden 16. januar til 15. juni 2022. Strømstipendet gjelder også for deltidsstudenter, men ikke for elever som går på folkehøgskole.

For å ha rett til stipendet må elevene/studentene oppfylle tre vilkår: 

  • betale strøm i tillegg til husleie
  • kunne dokumentere strømutgifter hele, eller deler av perioden 16. januar 2022 til 15. juni 2022
  • være borteboer

Elevene/studentene kan på et senere tidspunkt bli bedt om å dokumentere strømutgifter for våren 2022 til Lånekassen.

Les mer om strømstipendet på Lånekassens nettsider

 

Unntak for inntektsgrense for enkelte grupper 

Studenter som jobber i enkelte sektorer, kan tjene over Lånekassens inntektsgrense uten å miste stipendet. 

På grunn av et ekstra behov for ekstra arbeidskraft under koronapandemien ble det innført unntak for inntektsgrense for alt arbeid i helse- og omsorgssektoren fra mars 2020. Dette er nå videreført ut 2022. I tillegg får også studenter som jobber innenfor barnehage- og skolesektoren unntak for inntektsgrensen ut 2022. 

Studentene må dokumentere arbeidet med lønnsslipper som viser:

  • at de har utført arbeid innenfor helse- og omsorgssektoren, eller barnehage- og skolesektoren
  • inntekten i perioden

Unntak for inntektsgrense for arbeid i beredskapsarbeid, Heimevernet, politiet og sivilforsvaret var gjeldende fra 1. mars 2020 til 31. desember 2021. Dette er ikke videreført i 2022.

Les mer om unntakene fra inntektsgrensen på Lånekassens nettsider

 

Ekstra betalingsutsettelser  

Alle som har lån i Lånekassen, kan til sammen utsette betalingen 36 ganger uten å oppgi en grunn. Under koronapandemien har alle fått ekstra utsettelser. 

Nå er det vedtatt at elever/studenter i Lånekassen får ekstra betalingsutsettelser i hele 2022, det vil si at de ikke bruker av de 36 vanlige utsettelsene. De ekstra utsettelsene gjelder for regninger med betalingsfrist i perioden mars 2020, til desember 2022. Hvis en elev/student har søkt, eller kommer til å søke om betalingsutsettelse i dette tidsrommet, vil han ikke bruke av sine 36 ordinære utsettelser.

Elever/studenter som trenger betalingsutsettelser, må søke på Dine sider for å få det. Når man utsetter betalingen, blir nedbetalingstiden forlenget og rentekostnadene vil øke. 

Elever/studenter som kan søke om betalingsutsettelse har fått en e-post med informasjon om dette fra Lånekassen.

Les mer om betalingsutsettelser på Lånekassens nettsider


Vennlig hilsen

Lånekassen