Jobbsjansen

Jobbsjansen

Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram på fulltid for hjemmeværende innvandrere mellom 18 og 55 år som er uten fast tilknytning til arbeidsmarked eller utdanning.

Formålet er å få en varig tilknytning til arbeidslivet og bli økonomisk selvhjulpne.

Jobbsjansen er et samarbeid mellom Vennesla voksenopplæringssenter og NAV: Prosjektet er støttet av IMDI.

Hvem kan delta?

* Hjemmeværende innvandrere i aldersgruppen 18-55 som:

      - har behov og lyst til å delta i et fulltidsprogram som skal føre til jobb eller utdanning

      - ble ferdig med introduksjonsprogrammet for minst 2 år siden

      - aldri har gått på introduksjonsprogrammet

      - ikke er arbeidsufør

Hva er målet?

* Øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet

Innhold:

* Individuelt tilpassede programmer

* Yrkesrettet utdanning

* Arbeidspraksis

* Sosialt nettverk

Kursstønad 1G. Stønaden er skattepliktig

Hvordan kan du bli med i jobbsjansen?

Personlig henvendelse til prosjektet "jobbsjansen" eller Vennesla Voksenopplæringssenter.

Jobbsjansen tar inn deltakere hele året.

KONTAKTINFORMASON:

Jobbsjansen

Simona Pettersen

Prosjektleder

Mobiltelefon: 922 64 288

________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 36
[email protected]