Samfunnsfagprøve

Samfunnsfagprøve

Samfunnsfagprøve onsdag 14.mars 2018 klokka 12.30. For privatister koster testen 600,- Muntlig norskprøve A1/A2 nivå torsdag 23.mars 2017 klokka 11.30. For privatister koster testen 800,-

Samfunnsfagprøve onsdag 14.mars 2018 klokka 12.30.

For privatister koster testen 600,-

 

Sjekk http://kompetansenorge.no for mer informasjon om norsk og samfunnsfagprøven.

Her ligger også pensum og eksempelprøve i samfunnsfag.

 

 

 

 

Mvh
Randi Moseidjord Fjellestad
| Avdelingsleder | Vennesla voksenopplæringssenter
Sentralbord: +47 38137333 | Dir: 38137384 | Mob: 41608367 | Web | LinkedIn | Facebook