Taleflyt vansker

Taleflyt vansker

Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale.

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes ved hyppige gjentakelser av enstavelsesord, stavelser, språklyder, forlenging av lyd- og artikulasjonsstilling, blokkering av lyd og/eller luft i talen.

Løpsk tale er i første rekke en kommunlikasjons- og taleflyt vanske. Den kan ha mange symptomer, slik som f.eks:

* uregelmessig, ofte akselererende taletempo

* mange gjentakelser av stavelser, ord og ordgrupper

* utelate eller dårlig uttalte stavelser og lyder

* uorganisert setningsstrukturer

* vansker med oppmerksomhetsfokusering

Logopeden kan gi hjelp og kan henvise videre.

Søk tjenesten her, eller
ta kontakt for mer informasjon og søknadsskjema:


________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 36
jan.gerhard.stomne@vennesla.kommune.no