Helsefagarbeider

Helsefagarbeider

Tjenestens målgruppe
Personer som ønsker fagbrev som helsefagarbeider

Formål med tjenesten
Veilede og tilrettelegge for at den enkelte skal nå sitt mål

Tjenesten omfatter
Vennesla voksenopplæringssenter tilbyr undervisning: 2 dager skole,  2 dager praksis og en lesedag

 Kvadraturen videregående står for det faglige og følger også opp med veiledning og praksisplass. 
 I undervisningen inngår følgende programfag:

  1. 197 Helsefremmende arbdeid
  2. 140 Kommunikasjon og samhandling
  3. 140 Yrkesutøvelse
  4. Prosjekt til fordypning
  • Det gis mulighet for å ta fellesfagene
  • Standpunktkarakterer for Vg 1 og Vg 2

Varighet: 
2 år

Hva kreves for å motta tjenesten
Kursavgift

Søknadssfrist ved skolestart i august, men opptak blir gjort fortløpende ved ledig plass.

Hvordan søke tjenesten 
Søk her.
Ved spørsmål, eller hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan du kontakte rektor Jan Gerhard Stømne. Tlf. 38 13 73 33.

________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 8
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 33
jan.gerhard.stomne@vennesla.kommune.no