Introduksjonsordning

Introduksjonsordning

Introduksjonsordning

Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktinger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet.

Kommunens introduksjonsprogram skal kvalifisere nyankomne innvandrere for aktiv deltakelse i det norske samfunnet.

En målsetting for introduksjonsprogrammet er at deltakerne følger arbeidslivets regler for ferie og fridager. Dette betyr at 47 ukers program skal være det normale.

Les mer om introduksjonsprogrammet