Spise- og svelgevansker (dysfagi)

Spise- og svelgevansker (dysfagi)

Dysfagi skyldes lammelse og/eller følelses-forstyrrelser i ansiktet.

Logopeden vil kunne gi råd og øvelser for å bedre svelgefunksjonen.

Søk tjenesten her, eller
ta kontakt for mer informasjon og søknadsskjema:


________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 36
jan.gerhard.stomne@vennesla.kommune.no