Logopediske tjenester

Logopediske tjenester

VVO tilbyr flere logopediske tjenester ved ulike problemstillinger:

________________________________________
Kontakt for mer informasjon
Vennesla voksenopplæringssenter
Postboks 25
4701 VENNESLA
Tlf: 38 13 73 36
jan.gerhard.stomne@vennesla.kommune.no